Vi besøger Ullerød Kirke ved Hillerød 2010

01-07-2010
Ullerød Kirke er af nyere dato, helt bestemt fra 1909,
så den er altså lige fyldt 100 år, og præstegården og de andre bygninger er meget yngre.

Kirkens opslag.
Kirken var oprindelig frikirke, af Grundtvigiansk oprindelse.
I 1971 - 72 blev kirken dog overdraget til det nye Ullerød sogn. 
I 1909 stod kirken alene, men der er senere tilbygget
en række menigheds faciliteter og præstegård fra 1978.
Der er ligeledes laver en meget flot og skulpturel parkeringsplads. 
Præstegården er fra 1978. 

Ullerød Kirke har ikke noget tårn, den har en klokkestabel,
som er bygget efter norsk forbillede, og symboliserer
den Grundtvigske bevægelses nordiske forandring. 
Her ses klokkestabelen fra en anden vinkel, med præstegården i baggrunden. 
Komplekset består foruden kirkekontor og præstegård,
af en trelænget bygning, hvor den ene er selve kirken,
den modsvarende er et slags menighedshus, og så en lang gang,
gården er lukket med denne træbygning med port. 
Her ser du menighedshus til venstre og kirken til højre. 
Her ses stræberne der støtter kirkens konstruktion. 
Vi bevæger os ind i gården. 
Her er vi så inde i den flotte lange gang der er bagerst i gården,
kirkerummet er bag den store dør. 
Man bliver noget overrasket når man træder ind i kirken første gang,
det beskedne ydre, er indvendigt et smukt højloftet rum, med mange fantastiske detaljer. 
Kirkens grundplan er hentet fra den kristne basilika-form.
Skriver man på Kirkens Hjemmeside 
Alterfreskoen (er malet i våd pus)
Deraf navnet "fresco", som betyder frisk eller våd på italiensk.
(billedet her er lånt fra Kirkens hjemmeside) 
Når du kommer ind i et sådant rum, bør man også hæfte sig ved detaljerne. 

"Jule nat" Vi var så heldige at møde kirkens organist Lars Erik Linderod,
der sad og spillede på kirkens orgel. 
Vi kunne tage mange flere billeder af den smukke lille kirke,
men vi må jo se at lære "begrænsningens kunst"
Her er vi så gået ud af kirkerummet og tilbage i den lange gang,
på vej ud i den Danske sommer.

Tilbage til

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*