Tersløse Kirke, 4293 Dianalund

19-06-11
Tersløse kirke er i sengotisk og romansk stil. Kirkeskibet er romansk,
mens de senere tilbygninger er sengotiske. 
Tersløse Kirke, Skellebjergvej 2 * 4293 Dianalund 
I 1973 til 1974 blev den gamle kirke grundigt restaureret 
Tersløse kirken sprudler i dag af aktiviteter 
Her er en detalje af murværket. 
Den smukke indgang til Våbenhuset. 
Ved restaureringen i 1973 til 1974 blev Alterbordet rykket mellem indgangen og sideskibet
og kirkebænkene kom derefter til at vende mod vest i stedet for øst. 
Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1974 med 8 stemmer.


Kirken har 247 siddepladser.
Da vi besøgte kirken, var der montør på elektronikken. 
I kirken er der gravsten over Erik Bille og hustruen Sofie Rudsdatter og over datteren. 
Vi kan ikke finde oplysninger om denne døbefond. 


Vi går ud i den danske sommer, for at tage et serie billeder rundt om denne smukke kirke. 
De ukendtes grav 
Stykke af gammel kirkegårdsmur. 
Kirkens Kapel 


Vi forlader den særprægede kirke 
På den modsatte side af vejen var et gadekær, og her havde vi set et skilt "Tersløsegård"? 
Ludvig Holbergs Mindestuer? 
Men vi har andre planer for dagen, så "Tersløsegård" må vente til en anden gang.

Tilbage til

15-12-11
Der kom en mail:
Tersløsegård var en af Holbergs godser - han lod sig "baronisere"!,
d.v.s. købte adelstitlen. Han boede på Tersløsegård og beklagede sig over larmen af
kirkeklokker og gøende hunde og galende haner...
og lod sig selvfølgelig bisætte i Sorø¸ i en pragtgrav.
mkh
Maria Helleberg 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*