Vi besøger Niløse Kirke, ved Dianalund 2011.

25-06-11
Niløse kirke består af kor og skib, hvoraf kun skibets vestlige del stammer fra 1100- tallet,
mens resten stammer fra en radikal restaurering i 1847. 
Niløse Kirke * Kongstedvej 19 * 4293 Dianalund
Telefon: 5826 0002 
Det lave tårn i vest er sengotisk og af munkesten,
men stærkt ombygget i 1865, ligesom våbenhuset. 
Kirken ligger i et af Sjællands mindste sogne. 
Kirkens tårn er sengotisk.
Våbenhuset i syd er fra en restaurering i 1865-66 
Kirken har tidligere hørt under Tersløsegård, som i 1745 blev erhvervet af Ludvig Holberg. 
Kirken fremtræder i dag med meget smukke dimensioner. 
Altertavlen, maleri fra 1865 med ”Kristus i Getsemane” – i en samtidig nygotisk ramme. 
Prædikestolen fra 1800-tallet. I våbenhuset ses 2 gravsten.

Kirkens hjemmeside: 
Kirkens orgel er et Gregersen orgel fra 1861 med 5 stemmer. 
Vi ved ikke noget konkret om kirkens døbefont. 
Det moderne krucifiks, har vi heller ikke nogle oplysninger om. 
Fællesgraven på kirkegården. 
Lidt lokale oplysninger - samt et billede af fotografen. 
Vi forlader kirken i den smukke eftermiddagssol. 
Tilbage til

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*