Vi besøger Hørve Kirke i 2016

07-10-2016 Kirkefotos. Tryk på billederne og se dem større:

På vores campingtur til Sanddobberne Camping, besøgte vi bl.a. Hørve Kirke. 
Hørve Kirke
Hørve Kirkevej 12C, 4534 Hørve 
En smuk hvidkalket traditionel dansk kirke!
Men Hørve kirke blev opført som en romansk rundkirke i 1100 tallet
Ved opførelsen i 1100-tallet indtog den noget af en særplads blandt kirkerne ved lammefjorden.
Den er blevet ombygget så mange gange at kirkens særpræg, er forsvundet. 
Kirkens opslag. 
Indgangen fra den store parkeringsplads. 
Vi går frem til kirkens indgang og håber på at den ikke er aflåst. 
I våbenhuset er der ikke så meget at se på, - der sidder nogle flotte lamper i loftet. 
Vi får dog øje på denne gamle smedede nagle fra tagkonstruktionen ca. år 1500. 
Her ses kirkeskibet set mod vest, bagerst tårnkammeret. 
Altertavlen er fra omkring 1630. 
Lidt flere detaljer. 
Flot stol til kordegn eller præst? 
Alterbordsforside samt prædikestol (oprindelig lektoriestol) er fra ca. 1575. 
Døbefonden er en Romansk granitfont,
med et sydtysk malmfad fra omkring 1575 med Maria bebudelse i relief,
Fadet er desværre nok låst væk. 
Kirkeskibet er en model af Gislingebåden, en lille ”vikingebåd” på 7,5 meter,
der blev fundet i 1993 ved Gislinge i Lammefjorden. Modellen er en kopi i størrelsesforholdet 1:5
af en klinkbygget egetræsbåd. Skibet har kunnet rejse mast
og har som fuldt lastet haft en dybgang på under 30 centimeter.
Dens bæreevne, tonnage, var over 1 ton – og dermed det dobbelt af,
hvad man har kunnet transportere på en kærrevogn på land. 
Det er ikke lykkedes at finde optegninger om kirkens orgel. 
Det er morsomt udført med de små fløjter/piber stikkende vandret ud fra orglet. 
Kirken har også et andet lille instrument placeret i tårnrummet. 
Her et kik ind i tårnrummet fra hovedskibet. 
.
Kirkens smukke væglampetter. 
Kirkebøssen i Hørve Kirke. 
Vi forlader kirken gennem kirkens våbenhus. 
Ude i solen bemærker vi denne låge i kirkegårdsmuren ind til? 
Vi går en sidste tur på Nordsiden af Kirken. 
Her se I kirkens kapel. 
Vi går over vejen på nordsiden af kirken. 
Her kommer vi til "Den nye kirkegård" (anlagt 1874) ned mod nordsiden af kirken. 
Meget smuk skulptur i jern, der formodentlig vogter over fællesgraven,
Bagerst til venstre i billedet ser man den meget smukt anlagte plads til gamle gravmonomenter,
det kan vi godt lide at se! 
I forbindelse med terrenget ned til byens Gadekær/brændam
finder vi denne bygning, formodentlig en service bygning til Kirken. 
Fra denne bygning ser vi ned over det andemad overbegroede gadekær ned til kirkens Nordside.

 
 
 
 
  
 
 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen