Vi besøger Asminderød Kirke i Fredensborg

19-10-2007 Kirkefotos.
Asminderød kirke er en middelalder-kirke.
Den østlige del af skibet er fra første halvdel af 1100-tallet,
mens den vestlige del er fra sidst i samme århundrede. 
Asminderød Kirkegård rummer flere kendte gravsteder. Her skal blot nævnes to:
Balletmester August Bournonvilles og forfatterens Frederik Paludan-Müllers.

Skulptur nedenfor kirkens tårn. 
 
Gammelt træ på kirkegården
Når vi besøger Asminderød Kirke, 
så er det bl.a. fordi 
jeg har min tipoldefar og oldemor 
og min tip-tip oldefar og oldemor 
på min moders side 
liggende på denne kirkegård 
på for længst nedlagte grave. 
Min moder og min morfar og mormor 
ligger for øvrigt på Grønholt kirkegård, 
som er et pastorat  
sammen med Asminderød. 
(Se hjemmesiden:) 
- så man kan sige  
at jeg har 4 generationer 
liggende på kirkegårdene 
i Fredensborg. 
- 
Link til vores besøg på 
 Grønholt Kirke

Kirkegårdens gamle nedlagte brønd,
der er nu anbragt en hane med vandværksvand,
så man kan vande blomsterne på sine kæres grave. 
Der er en meget stor og meget smuk gammel kirkegård
til Asminderød Kirke, alene den ar et besøg værd. 

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen 
*