Randers Sankt Mortens kirke, 2009 
26-08-2009

Her ved denne lille pølsevogn, kunne vi få en parkeringsplads til 2 timers P-billet.
Så kunne vi passende se på den kirke der lå på stedet, nemlig Sankt Mortens kirke 
Randers Sankt Mortens kirke
Støvring hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen.
Kirken er i dag en treskibet bygning med polygonalt afsluttet kor mod øst
og et tårn mod vest. Mod syd ses et kapel, der har karakter af en korsarm.
Kirken er opført af munkesten over en granitsokkel, der visse steder har skråkant,
denne granitsokkel menes at stamme fra en romansk kvaderstenskirke på stedet
som nævnes i skriftlige kilder fra 1346. Den nuværende kirke menes opført i 1400-tallet.
- Og hvor ved vi så alt dette fra?
fra kirkens hjemmeside naturligvis: 
Her kan menigheden læse hvad der sker i Kirken. 
Barok-altertavlen blev foræret til Sct. Mortens Kirke i 1765 af Niels Brock. 
To evangelister står vagt lige indenfor indgangen.
Kirken er opført af munkesten over en granitsokkel, der visse steder har skråkant,
denne granitsokkel menes at stamme fra en romansk kvaderstenskirke på stedet
som nævnes i skriftlige kilder fra 1346. Den nuværende kirke menes opført i 1400-tallet. 
Der er en meget fint forarbejdet prædikestol 
Prædikestolen af egetræ med opgangssparti og himmel tilskrives Lauridtz Jensen Essenbæk.
En indskrift over opgangsdøren fortæller, at stolen i 1686 skænkedes af
Søren Simonsen og hustru Siri Hemmingsdatter. 
Sideskib. 
Dåbsgitteret eller fontelukkelset menes - som størstedelen af kirkens træskærerarbejder -
at være udført af Lauridtz Jensen Essenbæk i slutningen af 1600 tallet. 
Lyskors?


Vi var så heldige at møde Sognepræst Line Hage,  
som kunne fortælle en masse om kirken.

Orglets rokokofacade afslutter mod vest kirkens midtskib.
I 1751 forestod viceborgmester Søren Simonsen bygningen
af det første orgel, der fungerede indtil 1918.
Siden er orglet ombygget og restaureret flere gange, senest af P.G. Andersen
i forbindelse med Sct. Mortens Kirkes 500 års jubilæum i 1994. 
Vi går ud igen, og begiver os hjemad mod Viborg.
de to timer vi måtte parkere er for længst gået. 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*