Vi besøger Nykøbing Mors Kirke, i 2011

12-08-2011 
I forbindelse med en campingtur i 2011, var vi en smuttur på Mors,
hvor vi bl.a. tog nogle billeder af Nykøbing Mors Kirke
Nykøbing Mors Kirke (Sankt Clemens Kirke) ligger i byens midtpunkt.
Kirken er bygget i 1891 i nygotisk stil, og den er bygget på samme plads,
som den tidligere Sct. Clemens Kirke lå på. Den var en sengotisk langhuskirke,
der blev nedrevet i 1889, efter at man havde konstateret,
at den var for faldefærdig til at kunne anvendes som kirke.

Nykøbing Mors Kirke (Sankt Clemens Kirke)  Kirkegade 2. 7900 Nykøbing Mors

Den nuværende kirke er 44 meter lang. Skibet, hvis bredde er 12,5 meter,
er dækket af en 11,6 meter høj tøndehvælvning, der er beklædt med træ,
mens koret, der er hævet lidt i forhold til skibet, har halvkuppelhvælvning.

 
Med sine 43,3 meter hæver det kobbertækkede spir sig til et dominerende
og alligevel yndefuldt vartegn, der kan ses viden om.

Kirkekontor og menighedshus

På plænen på Kirkens sydside står der nogle gravmonomenter,
der sikkert stammer fra den gamle kirke, Sct. Clemens KirkePå torvet foran kirken står denne dejlige skulptur.

og her ligger også Fjordbank Mors hovedsæde, som nok snart får nyt navn?

Kirkens Hjemmeside 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen 
*