Vi besøger Harre Kirke, i 2011

27-09-11

Harre Kirke, ca. 18 km NV for Skive, Viborg Stift, bygget omkr. 1200. 
Harre Kirke, Gl. Skivevej 2A, 7870 Roslev  


De to tilbygninger, tårn og våbenhus er opført i 1800-tallet.
Tårnet med fire spidsgavle fra 1869, der erstattede et sengotisk tårn,
er et tydeligt eksempel på den nyromanske stil, der var populær i slutningen a 1800-tallet. 
Harre Kirke er en romansk kvaderstens kirke bestående af kor og skib.
Kun et enkelt af kirkens oprindelige vinduer er bevaret på skibets nordside.
Våbenhuset har siden 1931 fungeret som kapel, mens tårnrummet fungerer som forrum. 


Harre kirkes mindelund 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*