Vi besøger Haderup Kirke, i 2011

08-09-11

Haderup Kirke er en kvaderstenskirke fra ca. år 1200.
Kirken er bygget i romansk stil med fladt loft. 
Haderup Kirke, Kirkevej 2, 7540 Haderup  

Tårnet og sideskibet i teglsten er fra ca. år 1500. 
På kirkens tårn findes inskriptionen: »PFAP 1758«,
idet ejeren af kirken på daværende tidspunkt hed Peder Frølund 
Mange ejere drev rovdrift på deres kirke, men med Peder Frølund var det modsat.
I 1756 istandsatte han kirken og forsynede den med blytag. Det var ligeledes
i Peder Frølunds ejertid, at kirken fik den nuværende prædikestol i renæssancestil. Nærmeste nabo er Haderup Radio & TV, men den forretning ser noget lukket ud!? 
Dele af teksten herover er citater fra hjemmesiden her:
 Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
*