Vrejlev Kirke ved Hjørring, besøgt i 2010
27-08-10 

Vrejlev Kirke er fra 1160 og var meget stor: 38 x 15 m. Koret var alene 15 m langt.
Det har haft plads til mange kannikker og andre, der har medvirket ved messen.

Kirken og klostrets beliggenhed her 8 -10 km syd for Hjørring.

Vrejlev Kloster var gennem hele middelalderen og frem til reformationen
nonnekloster under præmonstratenserordenen.
Nonneklosteret er ifølge de mangelfulde skriftlige kilder oprettet i 1230.

 Undersøgelser foretaget af Nationalmuseet i 1988 har imidlertid godtgjort,
at den store Vrejlev Klosterkirke allerede er bygget ca. 1160.

I dag er vi ikke kommet for at se på kirken, så klostret må vente til en anden dag.

Vi går ind ad lågen til kirkegården. Før reformationen har der været en mur,
således at kirken og klostret dannede en helhed med en stor klostergård.

Tårnet er antagelig fra midten af 1400-tallet,
mens klokken er fra slutningen af århundredet.
Indskriften lyder: "Hjælp os guds enbårne søn, Jesus af Nazareth, jødernes konge".
I slutningen af 1400-tallet skete der flere store ombygninger.
Kirken fik hvælvinger, som det var almindeligt i tiden.
Apsis og det 15 m lange kor blev nedrevet.
Man nedrev ligeledes kirkens søndre sideskib, men lod det nordre stå,
hvorved tårnet fik sin asymmetriske placering.

Kirken var åben så vi kunne komme ind og tage nogle billeder til jer.

Jo! Det er en stor kirke, og den er overordentlig velholdt.
Grundet en vandskade fra kirkens fyr,
har der været foretaget en flot restaurering for få år siden.

Alter og alterbord er meget flot og lidt specielt,
idet det er inskriptioner og ikke billeder der dekorerer altertavlen.

En af de flot udskårne og bemalede støtter til altertavlen.

På dette billede set vi døbefond og prædikestol.
Vil du vide mere , så se Kirkens hjemmesider


Kirkens Orgel

Her lidt tættere på.


Stolene er flot dekoreret

Her et blik ud over stolerækkerne fra prædikestolen, der er nogle blinde vinkler.

Det har man tilsyneladende løst med et lille TV-anlæg, så alle kan følge med.

På en af de bærende buer hænger dette smukke krucifiks.

Vi går mod udgangen.
Se også denne hjemmeside:


Ude i solen, konstaterer vi at der er en meget flot kirkegård.

Vi ser lige på kirkens kapel.

Vi stødte på denne røde vandpost, vi prøvede ikke om den virker, men det gør den jo nok!?

For foden af et stort træ står denne jerndims? Hvad det er ved vi ikke.
Tilbage til


Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@kirkefotos.dk