Vorbasse Kirke, i 2009 
07-08-09  
Kirken var oprindelig en beskeden romansk kvaderstensbygning (ca. år 1200),
bestående af skib og kor. I begyndelsen af 1500-tallet blev den udvidet ganske betydeligt
mod vest med tværskib og tårn, ligesom både skib og kor blev forhøjet med teglsten.
Ved udvidelsen genbrugtes bl.a. sokkelkvadre fra en kirke,
der havde ligget i landsbyen Fitting. 
Den store udvidelse skyldes formodentlig, at kirken var en valfartskirke med en helligkilde,
kaldet Hellig Legems Kilde. Kilden er udtørret og tildækket nu,
men dens placering er markeret med en sten i den sydlige kirkegårdsmur. 
Helligkildens placering er her markeret i stien. 
Kirken var ikke åben på det tidspunkt vi besøgte den,
men vi kunne se ind i våbenhuset hvor denne mindeplade befandt sig på kirkens væg. 
Her ses kirken fra vestsiden, vi ser ligeledes kirkens kapel 
I kapellet sidder dette smukke vindue. 
Her er en lille oversigt over kirkens og kapellets placering på kirkegården. 
Ældste inventar i kirken er kummen af den romanske granitdøbefont, foden er fra 1965.
Altertavlen bærer årstallet 1599. Sammen med prædikestolen (1594)
er den udført af en billedskærer, som er blevet kaldt "Vorbasse-snedkeren".
Prædikestolen har formodentlig siddet i midten af et pulpitur,
hvorpå alle 12 apostle har været udskåret, men de 9 er forsvundet,
tilbage er kun Filip, Bartolomæus og Thomas, med Kristus selv i prædikestolens front.
Fronterne på stolestaderne i tårnrummet samt på de forreste bænke
er fra slutningen af 1500-tallet, desuden er der i koret fire fronter fra 1701.
De øvrige bænke er fra omkring 1894.
Kirkens orgel er på 12 stemmer, bygget 1990.
Pulpituret er fra samme år. Klokken "Anna" er fra 1507.
Altersølvet er fra 1738 
Læs mere på en hjemmeside omhandlende kirken
 
Vorbasse Kirke 
 
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: p-jessen@privat.dk

*