Viborg Domkirke, besøgt i 2009

22-08-09
VIBORG DOMKIRKE
Viborg Domkirke ligger på et af de højeste punkter i byen. Når man kommer til Viborg,
er domkirken noget af det første, man ser.
Sådan har det været lige siden 1100-tallet, hvor den første domkirke blev bygget 
Viborg Domkirke er bygget af granit i gammel stil med rundbuer
det var jo meningen, at den skulle se ud som den gamle domkirke fra omkring 1100!
Så da kirken skulle udsmykkes syntes Skovgaard også, at det var en god idé
at bruge en gammel maleteknik inde i kirken. 

Her er et gammelt fotos af domkirken i 1863 før nedrivningen og genopbygningen.
 Mange af sideskibene og gravkamrene er ikke genopført i den nye kirke,
men er markeret i plænen udenfor. 
Vi går indenfor i den meget smukke Domkirke. 
Den store 7 armede lysestage er kendetegnende for Domkirker 
Kong Erik Klipping er stedt til hvile bag alteret. 
I disse munkestole har der garanteret ikke siddet nogle munke,
det skulle da lige være en der har været på besøg i lighed med os. 
Det er et smukt kirkeskib, og der er noget betagende over
Joakim Skovgaards udsmykninger af dette store rum. 
Prædikestolen hviler på disse løver, som man kan se bliver flittigt klappet på snuderne. 
Prædikanten (Præst eller biskop) er højt hævet over menigheden,
og forsvinder næsten i Joakim Skovgaards smukke kalkmalerier. 
Viborg Domkirkes Marcussen-orgel fra 1966, og er et resultat
af vor tids altoverskyggende tendens inden for orgelbygningen:
bestræbelsen på at bygge instrumenter, der egner sig til alle former for orgelmusik. 
Der er stadig enkelte personer der er stedt til hvile i kirken herunder bl.a.
Her hviler Generalmajor Gregers Daae og Hustru Jeanne Marie Ruse (til Hald)
Han faldt som ryttergeneral i slaget ved Gaderusch 1712 
Der kom en mail fra :Mia Schulz, med oplysninger om hvem der var gravsat her.
Tryk på teksten og få flere oplysninger.

Der er ligeledes en krypt ked denne samling kister, som for os er ukendte,
men er der læsere der ved hvem der er gravsat i dette rum,
vil vi meget gerne have den oplysning.
Her trænger der også til en nænsom konservator hånd. 
I krybten er dette lille kirkerum med alterbord og det hele,
hvad det benyttes til, ved vi ikke. 
15-12-11
Der kom en mail:
Krypten i Viborg Domkirke er et "stllerum", d.v.s. en slags andagtsrum
hvor man kan bede eller bare sidde og lade ro falde over sig.
Bibelen er til fri afbenyttelse,
tror jeg, men der er også ind imellem gudstjenester.
kærlig hilsen
Maria Helleberg 
Vi kommer op fra krypten og bevæger os ud,
et enkelt billede af detaljer i kirken bliver det dog til. 
Selv om Domkirken kun er fra 1876, er det en meget smuk domkirke,
som Joakim Skovgaard har udsmykket så smukt og eftertænksomt. 
Joakim Skovgaard ligger 
begravet ved siden af sin 
kone, Agnete, på 
Skovgaard-familiens 
fælles gravsted på 
Assistens Kirkegård 
i 
København. 
(Foto: Karen B. 
Busk- Jepsen)

Men flot ser den ud, den forholdsvis nyopførte Domkirke,
her set fra Søndersøs østre bred. 
Tilbage til

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: p-jessen@privat.dk