Tjæreborg Kirke, 2009

08-08-2009 
Tryk for stort billede:
Tjæreborg kirke er opført ca. 1200 i kvadersten og tufsten.
Tjæreborg Kirke består af kor og skib fra den romanske periode.
Koret og den nederste del af skibet er opført af granitkvadre
og det øvrige af skibet af tufsten.
Sidstnævnte partier er dekoreret med den typiske tufstensarkitektur bestående af
liséner og rundbuefriser.

Tryk for stort billede:
Tjæreborg Kirke er nok mest kendt for at den i sin tid havde
en præst ved navn Eilif Krogager. - Hvem kender ikke Rejsepræsten og Tjæreborg rejser?
Nu da vi var i området, kunne det være interessant at se om denne lille Vestjyske by
havde noget særligt der kunne have inspireret Eilif Krogager til at skabe sit Rejseimperium? 
Tryk for stort billede:
Sandsynligvis i senromansk tid forlængedes skibet mod vest med granitkvadre,
hvoraf nogle er genbrugt fra den nedrevne vestgavl.
I begyndelsen af 1500-tallet blev der mod vest opført
et forholdsvis højt tårn af munkesten.
Tårnet har saddeltag og gavlene er forsynet med to fladbuede glamhuller
og er prydet med dobbelte savskifter. 
Tryk for stort kort:
Tjæreborg Kirke, Østre Strandvej 7, 6731 Tjæreborg
Tjæreborg ligger lidt øst for Esbjerg

Tryk for stort billede:
I formodentlig samme periode blev våbenhuset på kirkens sydside bygget af munkesten.
Det blev i 1891 skalmuret med nye munkesten. Det er muligt,
at der allerede inden skibets vestforlængelse stod et våbenhus dette sted. 
Tryk for stort billede:
Granitkvaderpartierne står i rå mur mens resten af kirken er hvidkalket.
Hele kirken er tækket med bly. 
Tryk for stort billede: 
Tryk for stort billede: 
Tryk for stort billede:
Altertavle i bruskbarokstil skåret af billedskærer Anders Sørensen, Odense, ca. 1655.  
Tryk for stort billede: 
Tryk for stort billede:
Prædikestol i sen renæssancestil.  
Tryk for stort billede:
Dette billede vender forkert, 
det er en del af kirkens træloft. 
Kirkens smukke Træloft med oliemalerier 
af de 12 apostle 
fra ca. 1650.

Tryk for stort billede: 
Tryk for stort billede:
Kirken ligger let hævet på kirkegårdens nordlige og gamle del.
Denne del af kirkegården er omkranset af et stendige, mensden nye udvidelse
mod syd er afgrænset af en busk- og træbeplantning. 
Tryk for stort billede: 
Tryk for stort billede: 
Tryk for stort billede:
Tjæreborg Kirke er en meget smuk og særpræget kirke, som du burte se,
hvis din vej falder forbi. 
Tryk for stort billede:
På nabogrunden til kirken ser det ud til at der ligger et
forholdsvist nybygget plejehjem med ældreboliger 
 
 
Tjæreborg Rejser
 

Per Søfeldt Jessen
Med venlig hilsen E-mail:
E-mail: p-jessen@privat.dk 
*