Vi besøger Sindal Gl. kirke 2010.

24-08-2010 
Tryk for stort billede:
Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov,
lidt udenfor Sindal. 
Tryk for stort kort:
Sindal Gamle Kirke
Astrupvej 135 - 9870 Sindal  
Tryk for stort billede:
Selv på afstand så kirken interessant og rigtig gammel ud. 
Tryk for stort billede:
Vi traf Gartneren, og kunne rose hinde for den flot holdte kirkegård.
Mulle er allerede tilvendt til at kunne bevæge sig på en kirkegård uden at tisse,
eller det der er værre, den venter pænt til vi kommer ud derfra igen, go hund! 
Tryk for stort billede:
Her er Kirkens opskag. 
Tryk for stort billede:
Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs. 1100-tallet.
I sengotisk tid 3-400 år senere blev skibet forlænget mod vest og fik kamtakket gavl. 
Tryk for stort billede:
Omtrent på samme tid blev våbenhuset opført. 
Tryk for stort billede:
Kirkens kor er bygget i granitkvadre, mens skibet hovedsageligt består af munketegl.
Ved korets østgavl er opført et par svære støttepiller. 
Tryk for stort billede:
Kirken er åben, og vi har i øvrigt fået tilladelse til at besøge kirken. 
Tryk for stort billede:
Indvendig har både skib og kor bjælkelofter. Det er en smuk lille kirke. 
Tryk for stort billede:
Kirken har været viet en helgen, relikviegemmet - granitsten med hulrum -
fra det middelalderlige murede alterbord, blev efter Reformationen lagt
i trappestenen uden for norddøren, men befinder sig nu på museet i Hjørring. 
Tryk for stort billede:
Bjælkerne i koret er noget af det allerældste i kirken, derfor står de uden bemaling. 
Tryk for stort billede:
Prædikestolen, fra omkring år 1600 bærer Anne Krabbe og hendes to ægtemænd,
Aksel Viffert og Jerck Kaas´ våben.
Samme våben findes på nogle herskabsstole bagerst i kirken.
Disse stole er de sidste rester af kirkens faste stolestader,
som blev opsat af Baggesvogns ejer, Anne Krabbe. 
Tryk for stort billede:
Granitdøbefonten, der er romansk, er måske lige så gammel som kirken.
Dåbsfadet er lavet i Nürnberg i 1500-tallet.
Alterkalken er skænket af sognets sidste selvejerbonde, dommer Lars Fus i Taagholt i 1577. 
Tryk for stort billede:
I 1964 gennemgik kirken en større restaurering. Der blev anskaffet nye stolestader,
samt et nyt orgel (Frobenius, 5 stemmer),
og nogle af de gamle stolestader fra Anne Krabbes tid, blev flyttet op i kirkens vestende. 
Tryk for stort billede:
Orgel er fra 1964 (Frobenius, 5 stemmer) 
Tryk for stort billede:
Herskabsstole bagerst i kirken. bærer Anne Krabbe og hendes to ægtemænd,
Aksel Viffert og Jerck Kaas´ våben.
Disse stole er de sidste rester af kirkens faste stolestader,
som blev opsat af Baggesvogns ejer, Anne Krabbe. 
Tryk for stort billede:
I sengotisk tid ca.1400-1500-tallet blev skibet forlænget mod vest og fik kamtakket gavl. 
Tryk for stort billede:
På kirkegården findes en klokkestabel med to klokker. 
Tryk for stort billede:
Den ældste er lavet af støberen Peder Lavridsen i 1566,
den anden, der bærer navnene Claus Unger og Barbara Galt, er fra 1696. 
Tryk for stort billede:
Kirkegårdsbrønden, og den moderne udgave - vandhanen

Tryk for stort billede:
Kapellet er af nyere dato.  
 
 
 
 

Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail:  p-jessen@privat.dk

*